Postanite korisnik Sign in
mojo ai

Uslovi korišćenja

za mojo ai platformu i mojo aiia framework

Ovaj dokument i Polisa privatnosti čine naša pravila o korišćenju usluga na MojoAI platformi i predstavljaju Uslove korišćenja za korisnike, način registracije korisnika, korisnička prava i obaveštenja, način pružanja usluge, način obračuna naknada (pretplate), autorska prava i srodna prava, kao i druge važne stavke za funkcionisanje i korišćenje Internet platforme (u daljem tekstu: Pravila).

Pravila predstavljaju pravno obavezujući pristupni ugovor između vas i MOJO AI MEDIA TECHNOLOGIES DOO. Ovaj ugovor utvrđuje vaša prava i obaveze prilikom korišćenja MojoAI veb stranice i platforme, i ostalih usluga koje pruža MOJO AI MEDIA TECHNOLOGIES DOO (u daljem tekstu: "Usluge"), stoga ih pažljivo pročitajte. Korišćenjem bilo koje od naših Usluga (čak i ako samo pregledate jednu od naših veb stranica), slažete se sa ovim Pravilima. Svako korišćenje Platforme Ako se ne slažete sa Pravilima, ne možete koristiti naše Usluge. U celosti ili delimično, koje nije u skladu sa ovim Ugovorom o korisniku, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža MOJO AI MEDIA TECHNOLOGIES DOO i kršenjem Ugovora o korisniku.
Voljnim korišćenjem bilo kog segmenta Platforme, Korisnik potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Ugovorom o korisniku i zaključenjem ovog Ugovora prilikom pristupanja.

MojoAI se obavezuje da pruži Uslugu korisnicima definisanim ovim Ugovorom o korisniku, na način i sa ograničenjima opisanim u ovom dokumentu, i u skladu sa važećim zakonima. Korisnik Usluge se obavezuje da poštuje ovaj Ugovor o korisniku u svim aspektima prilikom korišćenja Platforme. Ugovorne strane se slažu da bi za ispunjenje ovih obaveza bilo neophodno da MOJO AI MEDIA TECHNOLOGIES DOO prikuplja, obrađuje i čuva lične podatke korisnika Usluge u skladu sa važećim zakonima, Opštom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i Polisom privatnosti, koja je dostupna svim korisnicima Usluge. Prihvatanjem ovih Uslova i odredbi, svaki korisnik potvrđuje da je upoznat i slaže se sa Polisom privatnosti, i daje izričitu saglasnost za prikupljanje i obradu podataka, na način opisan u polisi privatnosti. 

uslovi

Davalac usluge

"MojoAI" i "Mojo AIIA Framework" su isključivo vlasništvo kompanije MOJO AI MEDIA TECHNOLOGIES DOO, sa sedištem na adresi Gospodara Vučića 149, ID broj: 21739251, Poreski identifikacioni broj: 112787716, upisana u registar Agencije za privredne registre Republike Srbije, e-pošta: office@mojoai.me, u daljem tekstu "MojoAI", "Mojo AIIA Framework", ili "Kompanija", koje imaju za cilj pružanje usluga navedenih u ovom dokumentu.  

Opis platforme i usluge

MojoAI je pružalac usluga platforme koji omogućava ciljanje u realnom vremenu i istraživanje tržišta, koje se može hostovati na serverima MojoAI ili izvoziti i hostovati na bilo kom drugom serveru. Kroz Platformu, MojoAI, između ostalih funkcija, pruža: mogućnost ciljanja u realnom vremenu, istraživanje tržišta u realnom vremenu, osnovnu analitiku lokacije, analizu ponašanja posetilaca, demografske podatke posetilaca. "Mojo AIIA Framework" je napredni skup alata za razvoj i implementaciju AI i machine learning rešenja. 

Uslovi korišćenja naših usluga i platforme 

Registracija na MojoAI platformu i korišćenje "Mojo AIIA Framework"-a podrazumeva da korisnici mogu biti posetioci ili registrovani korisnici (fizička ili pravna lica). Korisnici moraju biti stariji od 18 godina. Registracija zahteva validnu e-mail adresu i identifikaciono ime, koje predstavlja identitet korisnika na platformi. Korisnici mogu imati više registrovanih korisničkih naloga i koristiti platformu prema odabranom korisničkom paketu, uz obavezu poštovanja uslova plaćanja.

Da biste koristili usluge, neophodno je registrovati korisnika usluga (otvoriti korisnički račun) putem e-mail adrese. Možete kreirati nalog na našoj aplikaciji i potrebno je da nam dostavite validnu e-mail adresu i ime povezano sa vašim nalogom koje možete izabrati. Ovo ime predstavlja vaš identitet na Platformi i možete ga pregledati, promeniti ili ukloniti putem podešavanja vašeg naloga.

Registrovani korisnik je obavezan da plati iznos mesečne/godišnje naknade u skladu sa paketom pretplate koji je dogovoren između ugovornih strana i plaćen je godišnje. Neke pretplatničke pakete nude nekoliko projekata ili mesta za zaposlene koji se kupuju unutar jednog pretplatničkog paketa, gde će pretplata biti plaćena samo od strane nosioca licence, koji je povezao svoju ličnu/kompanijsku kreditnu karticu sa nalogom.

Originalne datoteke, podaci za vašu upotrebu koje sakupljate na našoj platformi koristeći naše usluge smatraju se vašima ("Vaš proizvod"). Mi ne polažemo nikakva prava na to. Razumete da ste isključivo odgovorni za Vaš proizvod, u smislu funkcionalnosti, sadržaja, prikupljenih podataka, poslovne logike, plaćanja, dostupnosti i ukupne upotrebljivosti softvera. Prihvatanjem korisničkog ugovora, garantujete da imate sve potrebne dozvole za Vaš proizvod i da ne kršite prava trećih lica ili zakone kreiranjem i hostovanjem na MojoAI platformi.

Prihvatanjem ovog korisničkog ugovora, prihvatate da zaposleni MojoAI-a mogu imati pristup vašim podacima na našoj platformi u slučaju potrebe za rešavanjem grešaka, tiketa i pružanja besprekornog rada platforme. Ovaj pristup će biti omogućen samo ako je zatražen, podnošenjem problema, tiketa, itd. kao deo procesa otklanjanja problema.

Nezakonite aktivnosti 

Korišćenje MojoAI platforme i "Mojo AIIA Framework"-a podrazumeva poštovanje zakona i pravila platforme. Korisnici se slažu da neće postavljati oglase ili sadržaj koji su na bilo koji način suprotni odredbama važećeg zakona ili ovih pravila. Zabranjeno je korišćenje lažnih e-mail adresa, pretvaranje u nekog drugog ili na bilo koji drugi način zavaravanje nas ili trećih strana o poreklu bilo kog sadržaja.

Jasno je navedeno da vaš sadržaj ne sme sadržati klevetnički ili na bilo koji drugi način nezakoniti, uvredljivi materijal, ili sadržaj koji uključuje računarski virus ili drugi zlonamerni softver, koji bi mogao uticati na rad platforme ili bilo koje povezane veb stranice. Takođe, strogo je zabranjeno:

Zloupotrebljavati ili pokušati zloupotrebiti naše usluge na bilo koji nezakonit način, uključujući, ali ne ograničavajući se na uznemirujuće, zlostavljačko, mučenje, preteće, štetno, invazivno po privatnost drugih, vulgarne, klevetničke, lažne, namerno zavaravajuće ponašanje, promovisanje rasizma, šovinizma, mržnje ili fizičke štete bilo koje vrste protiv bilo koje grupe ili pojedinca.

Pristupiti, manipulisati ili koristiti nejavne delove MojoAI, računarske sisteme MojoAI-a ili tehničke isporučne sisteme dobavljača MojoAI-a; ispitivati, skenirati ili testirati ranjivost bilo kog sistema ili mreže, ili prekršiti ili izbeći bilo koje sigurnosne ili autentifikacione mere.

Pristupiti ili pretraživati MojoAI na neautorizovan način, uključujući automatizovane metode osim putem trenutno dostupnih, objavljenih interfejsa koji su obezbeđeni od strane MojoAI-a, ili eksplicitno zabranjeno skidanje sadržaja bez našeg prethodnog pristanka.
Ometati ili poremetiti pristup bilo kog korisnika, domaćina ili mreže, uključujući, bez ograničenja, slanje virusa, preopterećivanje, poplave, spamovanje, bombaške napade na usluge MojoAI-a ili pisanje skripti koje stvaraju nepotreban teret na MojoAI-u.

Izvršiti obrnuti inženjering, dekompilaciju, rastavljanje, dešifrovanje ili na bilo koji drugi način pokušati izvući izvorni kod za usluge ili bilo koju povezanu tehnologiju koja već nije otvorenog koda.
Svako kršenje ovih pravila može rezultirati neposrednim isključenjem sa platforme i daljim pravnim postupcima. Korisnici su isključivo odgovorni za sve karakteristike softvera, sadržaj i njegovu tačnost, i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo koji sadržaj postavljen od strane korisnika ili bilo koje treće strane.

Izuzimanje odgovornosti

MOJO AI MEDIA TECHNOLOGIES DOO isključuje odgovornost za sadržaj podataka korisnika, sadržaj na drugim veb stranicama, i ne preuzima odgovornost za izgubljene profite, prihode ili bilo kakvu štetu nastalu iz korišćenja usluga, u skladu sa sledećim specifičnim odredbama:

MOJO AI MEDIA TECHNOLOGIES DOO nije odgovoran za sadržaj podataka koji su sačuvani ili na drugi način sadržani u bazama podataka vaših proizvoda niti za lične podatke prirodnih lica (vaših klijenata) sačuvane u vašem proizvodu.
MOJO AI MEDIA TECHNOLOGIES DOO nije odgovoran za sadržaj na drugim veb stranicama/portalima u slučaju da Korisnici usluga postave linkove ka tim drugim veb stranicama/portalima.
MOJO AI MEDIA TECHNOLOGIES DOO nije obavezan da pregleda podatke koji su sačuvani, preneti ili dostupni, niti da ispita okolnosti koje bi ukazivale na nedozvoljene radnje korisnika usluga.

Do maksimalnog dozvoljenog obima zakonom, ni MOJO AI MEDIA TECHNOLOGIES DOO ni naši zaposleni ili direktori neće biti odgovorni za bilo kakve izgubljene profite ili prihode, niti za bilo kakvu uzročno-posledičnu, slučajnu, indirektnu, posebnu ili štetu nastalu iz ili u vezi sa uslugama ili ovim pravilima i korisničkim ugovorom.
U svakom slučaju, ukupna vrednost odgovornosti MOJO AI MEDIA TECHNOLOGIES DOO za bilo kakvu štetu neće preći iznos koji ste platili MOJO AI MEDIA TECHNOLOGIES DOO u poslednjih dvanaest meseci.

Zbog više sile ili tehničkih problema, moguće je da platforma nije dostupna svim ili nekim korisnicima tokom određenih vremenskih perioda. U takvim slučajevima, MOJO AI MEDIA TECHNOLOGIES DOO nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu.
Za kontaktiranje korisničkih usluga MOJO AI MEDIA TECHNOLOGIES DOO (administracije), korisnici se upućuju na odgovarajući e-mail ili kontakt formu. Odgovor administratora ili tima korisnika MOJO AI MEDIA TECHNOLOGIES DOO ne mora nužno odražavati stav kompanije, i shodno tome, korisnici ne mogu ostvariti nikakva prava na osnovu takve pisane korespondencije.

Nije dozvoljeno objavljivanje bilo kakve pisane korespondencije tima korisnika MOJO AI MEDIA TECHNOLOGIES DOO sa korisnikom bez pisanog odobrenja MOJO AI MEDIA TECHNOLOGIES DOO ili njenog ovlašćenog lica.
MOJO AI MEDIA TECHNOLOGIES DOO ne kontroliše šta ljudi i drugi kažu ili rade, i nismo odgovorni za njihove (ili vaše) postupke ili ponašanje (bilo online ili offline) ili sadržaj (uključujući nezakoniti ili neprihvatljivi sadržaj).

Autorska prava

MOJO AI MEDIA TECHNOLOGIES DOO ima ekskluzivna autorska prava i prava intelektualne svojine na MojoAI platformu i "Mojo AIIA Framework", uključujući sve pojedinačne elemente: tekstualni, audio i video sadržaj, vizuelni identitet, programski kod, baze podataka, i druge elemente platforme gde je autor MOJO AI MEDIA TECHNOLOGIES DOO.

 Svaka neovlašćena upotreba platforme ili bilo kog njenog elementa bez pisanog pristanka MOJO AI MEDIA TECHNOLOGIES DOO smatra se povredom autorskih prava MOJO AI MEDIA TECHNOLOGIES DOO. Ovo uključuje, ali nije ograničeno na, odvojene ugovore za korisnike preduzeća ili druge specifične aranžmane pod kojima se dozvoljava upotreba.

MOJO AI MEDIA TECHNOLOGIES DOO je takođe jedini vlasnik zaštitnog znaka platforme MojoAI. Platforma može sadržati elemente na kojima treće strane imaju ekskluzivna autorska prava, zaštitne znakove i druge prava intelektualne svojine. Treće strane imaju isključivu odgovornost za svoj sadržaj na kojem su nosioci tih prava, a MOJO AI MEDIA TECHNOLOGIES DOO ima isključivu odgovornost za sadržaj koji je njen autorski rad. Korisnici usluga zadržavaju autorska prava na softveru koji sami razviju i objave na platformi.

Dodatno, MOJO AI MEDIA TECHNOLOGIES DOO garantuje da platforma "MojoAI" nije otvorenog izvornog koda. Izvorni kod platforme nije dostupan sa licencom koja omogućava studiranje, modifikaciju i distribuciju softvera svima bez plaćanja licence. Platforma "MojoAI" je dostupna korisnicima samo uz plaćanje mesečne ili godišnje naknade za licencu (pretplata), čime se osigurava ekskluzivnost i zaštita intelektualne svojine MOJO AI MEDIA TECHNOLOGIES DOO.

Neovlašćena upotreba bez pisanog pristanka MOJO AI MEDIA TECHNOLOGIES DOO smatra se povredom autorskih prava i prava intelektualne svojine.