Postanite korisnik Sign in
MojoAI

Politika privatnosti

Multilingualna personalizovana chat bot iskustva
sa emocijama i sentiment analizom

MojoAI je platforma za SaaS (softver kao usluga) koja omogućava ciljanje u realnom vremenu i istraživanje tržišta, koja se može hostovati na MojoAI serverima ili izvoziti i hostovati na bilo kom drugom serveru, detaljnije opisano u Ugovoru o korisniku.Vlasnik platforme MojoAI je MOJO AI MEDIA TECHNOLOGIES DOO, sa sedištem na adresi Gospodara Vučića 149, matični broj: 21739251, PIB: 112787716, upisan u Registar Agencije za privredne registre Republike Srbije, e-mail: office@mojoai.me, u daljem tekstu “MojoAI” ili “Kompanija”, koja ima za cilj pružanje usluga navedenih u ovom dokumentu.MojoAI je kontrolor i procesor podataka i odgovoran je za obradu i čuvanje vaših ličnih podataka na Platformi. Imajte na umu da je MojoAI odgovoran samo za lične podatke koje nam pružite u procesu registracije i korišćenja usluga na Platformi.MojoAI je procesor podataka za korisničke projekte koji se hostuju na Platformi.Poštujemo vašu privatnost i pažljivo štitimo vaše lične podatke. U ovoj Polisi vas informišemo o ličnim podacima koje prikupljamo od vas, u koje svrhe i na kojoj pravnoj osnovi, o sigurnosnim merama za njihovu zaštitu, osobama s kojima ih delimo, periodu čuvanja, kao i vašim pravima u vezi sa vašim ličnim podacima.

1. Ova Politika se odnosi na:

Sve korisnike naše Platforme www.mojoai.me (u daljem tekstu: Platforma)

Sve posetioce naše Platforme

Osnovni pojmovi 

Lični podaci podrazumevaju bilo koje informacije na osnovu kojih se može utvrditi identitet pojedinca (ovo uključuje, na primer, ime, prezime, e-mail, IP adresa, broj telefona, pol, itd.); 

Korisnik - registrovani korisnik, sa kreiranim korisničkim nalogom na Platformi, koji koristi Platformu kao prijavljeni korisnik 

Posetilac - označava posetioce naše Platforme, tj. osobe koje nisu formirale naloge na našoj platformi; 

Obrada je akt prikupljanja, beleženja, sortiranja, grupisanja ili strukturiranja, čuvanja, upoređivanja ili modifikacije, otkrivanja, inspekcije, korišćenja, otkrivanja putem prenosa ili isporuke, dupliciranja, distribucije ili na drugi način stavljanja na raspolaganje, upoređivanja, ograničavanja, brisanja ili uništavanja ličnih podataka; 

Usluga - SaaS koja, između ostalih funkcija, pruža: 
               Mogućnost ciljanja u realnom vremenu 
               Istraživanje tržišta u realnom vremenu 
               Osnovna analitika lokacije 
               Broj posetilaca 
               Demografija posetilaca

Lični podaci podrazumevaju bilo koje informacije na osnovu kojih se može utvrditi identitet pojedinca (ovo uključuje, na primer, ime, prezime, e-mail, IP adresa, broj telefona, pol, itd.); 

2. Podaci koje prikupljamo:

Platforma prikuplja različite podatke u zavisnosti od toga da li ste korisnik ili posetilac platforme. 

REGISTROVANI KORISNICI

Ime i prezime 

E-mail adresa 

IP adresa 

Broj telefona 

Podaci o naplati P

POSETOCI NA VEBSAJTU 

IP adresa 

Ime i prezime 

E-mail adresa 

IP adresa 

Broj telefona 

Podaci o naplati 

POSETILAC 

Starost 

Pol 

Sentiment 

Lokacija 

Vreme

Metode prikupljanja podataka :

Tokom pružanja naših usluga, prikupljamo ili primamo vaše lične informacije na načine opisane u nastavku. Često birate koje informacije pružiti, ali ponekad zahtevamo određene informacije kako biste mogli da koristite, a mi da vam pružimo usluge. Platforma može prikupljati vaše podatke sa sledećih izvora:

Direktno od korisnika, prilikom kreiranja korisničkih naloga i korišćenja usluga Platforme:

Registracija, podešavanje naloga, korišćenje usluge Da biste kreirali nalog i koristili naše usluge, morate nam pružiti validnu e-mail adresu i ime povezano sa vašim nalogom koje možete izabrati i koje predstavlja vaš identitet na Platformi. Možete pregledati, promeniti ili ukloniti to ime putem podešavanja naloga. Morate pružiti ove informacije kako biste nam omogućili da vam pružimo usluge. Kada se proces registracije završi, vaše lične informacije biće smeštene u oblaku.Imate mogućnosti da nam date dodatne informacije o vašem profilu, kao što je postavljanje fotografije profila, na primer. Ne morate pružiti bilo kakve dodatne informacije na svom profilu. Vaša je odluka da li ćete uključiti osetljive informacije na vašem profilu i da li ćete te osetljive informacije učiniti javno dostupnim. Molimo vas da ne objavljujete ili dodajete lične podatke na svoj profil koje ne biste želeli da budu javno dostupni. Naglašavamo da niste obavezni da nam pružite lične podatke izvan ograničenih podataka koje nam je potrebno da biste registrovali svoj nalog ili izvršili uplate nama. Takođe naglašavamo da ne zahtevamo od vas da nam pružite "osetljive lične podatke" da biste koristili naše usluge, i ako odlučite da ih uključite u svoj profil, biće vidljivi drugima.

Od posetilaca :

Svaka informacija o posetiocu se pseudonimizuje u procesu uklanjanja ličnih identifikatora i čuva se lokalno na Lokaciji. Informacije se sastoje od starosti, pola, vremena, lokacije i osećanja. Pseudonimizacija se ne može vratiti u prvobitno stanje. Sve informacije se čuvaju lokalno.

3. Svrha obrade i pravni osnov za
     prikupljanje podataka 
:

Platforma i aplikacija koriste vaše podatke u sledeće svrhe: Za rad Platforme i pružanje usluga kao što su: kreiranje korisničkih naloga i održavanje korisničkih naloga Za upravljanje našim poslovnim potrebama, kao što su praćenje, analiziranje i poboljšanje performansi i funkcionalnosti usluga i Platforme. Na primer, analiziramo ponašanje korisnika i vršimo istraživanja o načinu na koji koristite naše usluge kako bismo poboljšali funkcije Platforme i UX. Za potrebe korisničke podrške, da vas kontaktiramo u vezi sa pitanjem koje ste podneli našem timu za korisničku podršku, na primer; Za komunikaciju sa korisnicima: nudimo nove usluge, na primer; Za poboljšanje kvaliteta pružene usluge Za prilagođavanje sadržaja prema karakteristikama, ciljevima i mogućnostima korisnika Da bismo ispunili naše obaveze i sproveli uslove naših Sajtova i Usluga, uključujući poštovanje svih primenjivih zakona i propisa.

4. Pravni osnovi za obradu podataka 

Platforma obrađuje vaše lične podatke na osnovu sledećih pravnih osnova: Obrada vaših ličnih podataka je neophodna za ispunjenje ugovora (Ugovor o korisniku) na koji ste pristupili, tj. pružanje naših usluga; Obrada vaših ličnih podataka vrši se na osnovu vašeg pristanka za određenu svrhu obrade, pri čemu imate pravo da u bilo kom trenutku povučete svoj pristanak (više o Politici kolačića); Imamo legitimni interes za obradu vaših ličnih podataka (kada koristimo vaše podatke u marketinške svrhe, da vas obavestimo o našim novim uslugama, novim funkcijama i promenama na Platformi). Davanje ličnih podataka, koje su nam potrebne kako bismo ispunili ugovor, je dobrovoljno. Upozoravamo vas da u slučaju da nam ne pružite sve lične informacije koje su nam potrebne, možda nećemo moći da vam pružimo uslugu.

5. Korisnici podataka 

Pristup i obrada vaših podataka vršiće se isključivo od strane zaposlenih lica AI MEDIA TECHNOLOGIES LLC kao vlasnika Platforme. Podaci se hostuju ili na Hetzneru, Linodeu, ili drugom oblaku, u zavisnosti od željene zemlje hostovanja.

6. Period čuvanja podataka 

Informacije o vama zadržavamo samo dok je potrebno da vam pružimo uslugu i ispunimo svrhe opisane u ovoj Politici, sve dok imate otvoren korisnički nalog. Kada uslovi za čuvanje ovih podataka više nisu ispunjeni, brišemo ih i uklanjamo iz naše baze podataka u roku od 90 dana. Za više informacija o brisanju naloga, pogledajte Ugovor o korisniku.

7. Prenos podataka 

Naše operacije podržavaju mreža računara, servera u oblaku i druga infrastruktura i informacione tehnologije, uključujući, ali ne ograničavajući se na, pružaoce usluga trećih strana. Mi i naši pružaoci trećih strana skladištimo i obradjujemo vaše lične podatke u EU, SAD i drugim zemljama (zavisno o željenoj zemlji za hostovanje aplikacije). Zaštititi ćemo vaše informacije kako je opisano u ovoj Politici privatnosti ako se vaši lični podaci prenesu u druge zemlje.U suprotnom, ne delimo vaše lične informacije sa trećim stranama, osim ako nije posebno navedeno i u meri u kojoj dobijemo vaš izričit pristanak. AI MEDIA TECHNOLOGIES LLC neće iznajmiti ili prodavati vaše informacije koje vas mogu lično identifikovati drugima. Sve informacije o ličnosti koje odaberete da budu javno vidljive na vašem profilu (kao što su vaše ime i prezime) biće dostupne drugima. Ako ostvarite svoje pravo da uklonite ove informacije sa naše platforme ili aplikacije, kopije mogu i dalje biti vidljive na arhiviranim profilima u našem sistemu za rezervne kopije.8. Zaštita vaših ličnih podataka

Platforma štiti vaše podatke koristeći sledeće mere zaštite:


1. Pratimo opšte prihvaćene industrijske standarde kako bismo zaštitili lične podatke koje nam pružite, kako tokom, tako i nakon prenosa, kao što su razne tehnologije i procedure za sprečavanje gubitka, zloupotrebe, neovlašćenog pristupa ili otkrivanja informacija - na primer, koristimo tehnologiju enkripcije poput SSL-Secure Sockets Layer-a za zaštitu određenih osetljivih informacija kao što su podaci o lokaciji i sigurnost transportnog sloja TLS 1.2 za enkripciju podataka od aplikacije do servera. Nažalost, nijedan metod prenosa putem interneta ili metoda elektronskog čuvanja nije 100% siguran. Redovno pratimo naše sisteme na moguće ranjivosti i napade. Međutim, ne možemo garantovati sigurnost bilo koje informacije koju nam pošaljete. Stoga, iako se trudimo da zaštitimo vaše lične informacije, ne možemo garantovati njihovu apsolutnu sigurnost.2. Radi sigurnosti vaših ličnih podataka, usvojili smo odgovarajuće tehničke i organizacione mere, uključujući posebno: 

     -  
Redovno i efikasno ažuriranje softvera i računarske opreme, gde čuvamo vaše lične podatke,
    -  Zaštita pristupa ličnim podacima,
     -  Rezervna kopija, 
     -  Edukacija zaposlenih koji obrađuju lične podatke u okviru svog posla, 
     -  Monitorisanje i preduzimanje odgovarajućih mera u slučaju mogućih sigurnosnih incidenata, koji sprečavaju ili ograničavaju pojavu štete po lične                podatke. Ako imate bilo kakva pitanja o sigurnosti vaših ličnih informacija, možete nas kontaktirati na adresi office@mojoai.me. 

9. Vaša prava 


Možete pristupiti ili izbrisati svoje lične informacije. Imate mnogo mogućnosti u vezi sa tim kako se vaši podaci prikupljaju ili koriste: 
      -  
Brisanje ličnih informacija: Možete nas zamoliti da izbrišemo ili obrišemo sve ili neke vaše lične informacije (npr., ako više nije potrebno da vam              pružimo usluge) 
      -  
Izmena ili ispravka ličnih informacija: Možete urediti neke od svojih ličnih informacija putem svog naloga. Takođe nas možete zamoliti da promenimo, ažuriramo ili ispravimo vaše informacije u određenim slučajevima, posebno ako su netačne. 
      -  
Prigovor, ograničenje ili restrikcija korišćenja informacija: Možete nas zamoliti da prestanemo koristiti sve ili neke od vaših ličnih informacija (npr.,      ako nemamo pravno pravo da ih i dalje koristimo) ili da ograničimo našu upotrebu (npr., ako su vaše lične informacije netačne ili nezakonito držane). 
      -  
Pravo na pristup i/ili preuzimanje vaših ličnih informacija: Možete nas zamoliti za kopiju vaših ličnih informacija i možete tražiti kopiju ličnih informacija koje ste nam pružili u obliku čitljivom za mašinu. 
     -  Pravo na prenos podataka: Možete nas zamoliti da vaše lične podatke prenesemo direktno od nas drugom kontroloru podataka. Možete ostvariti navedena prava kontaktirajući Platformu na sledeće načine: e-mail adresa: office@mojoai.me.

10. Nadzornik 


Nadležno telo za zaštitu ličnih podataka je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Možete kontaktirati ovu instituciju na adresi Bulevar Kralja Aleksandra broj 15, 11000 Beograd, Republika Srbija ili putem e-maila na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

11. Ograničenja


Platforma i Usluge nisu usmerene ka deci mlađoj od 18 godina. Mi ne prikupljamo namerno informacije, uključujući lične podatke, od dece ili drugih pojedinaca koji nisu zakonski sposobni da koriste našu Platformu i Usluge. Ako saznamo da smo prikupili lične podatke o detetu mlađem od 18 godina, promptno ćemo ih izbrisati, osim ako nismo zakonski obavezani da zadržimo takve podatke. Molimo vas da nas kontaktirate ako verujete da smo greškom ili nenamerno prikupili informacije o detetu mlađem od 18 godina.

12. Promene


Politike privatnosti Možemo izmeniti ili ažurirati ovu politiku s vremena na vreme. Ako smatramo da su promene značajne, obavestićemo vas jednim ili više sledećih načina: Objavljivanje promena na ili putem Usluga, Slanje vam obaveštenja o promenama na e-mail adresu koju ste nam dostavili, Obaveštavanje kada sledeći put posetite Usluge. Preporučujemo vam da pregledate ovu politiku od vremena do vremena kako biste bili informisani o tome kako Platforma štiti vaše informacije.