Postanite korisnik Sign in

GDPR COMPLIANT
U SKLADU SA ZAKONOM O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI republike srbije
CCPA COMPLIANT
ŠTA JE MOJO AI?

MojoAI platforma

MOJO AI APLIKACIJA

klijentska aplikacija sa analitikom u realnom vremenu
svaki prikaz sadržaja se automatski beleži u trenutku kada je prikazan,
sa pratećom demografijom i reakcijom na sadržaj

anonimizacija podataka na samom uredjaju

bez čuvanja i slanja video zapisa na drugu lokaciju

uz anonimizaciju na licu mesta. Uređaji čuvaju matematiku lica koju su predhodno videli, čime se omogućava praćenje posećenosti na način usaglašen sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, ali isto sa Zakonom o oglašavanju koji zabranjuje reklamu određenih proizvoda maloletnim licima. 

Mojo AI uređaji

tableti, mobilni i stacionarni uredjaji za indoor i outdoor primenu

4 standardne veličine
mogućnost izrade uredaja po želji naručioca
uredjaji za nadogradnju postojećih displej sistema
sa ili bez LED dioda koje menjaju boju u skladu sa bojom reklame 

HarDver SOFTVER